Román-Magyar Szótár, Magyar-Román Szótár

Román-Magyar Szótár

ROMÁN-MAGYAR Szótár  – Ár : 250 Lej vagy 17.500 Ft. 

A köznyelvi szavak és kifejezések mellett helyet kaptak a különböző tudományágak, a korszerű szakmák, a számítástechnika stb. szakkifejezései, új jövevényszavai, akárcsak az argó vagy régies, ritka (de még használatban levő) és népnyelvi szavak, szójelentések, az általános műveltség körébe tartozó nevek és kifejezések, stb.

120.000 címszó

A4-es méret

Oldal : 1450

Kiadó: Carocom'94

Megjelenési év : 2015

Click ide online megrendelésre

Telefonos megrendelés esetében : +40.21.345.00.70

 

dictionar roman-maghiar

 

IMG_20160217_142810

Munkatársak:

Szerkesztök :  LÁZÁR EDIT és ROMÁN GYŐZŐ
Lektor : MARIANA POPA
Munkatársak : Bogdán Ibolya (Korrektúra), Nitsch Ilona (Tisztafej)
Nyomdai előkészítés : Marius Geafer
Fedőlapot készítette :  Gabriel Maiorescu-Giurgea

 

Még jóformán el sem hagyta a nyomdát a Beatrice alapítvány kérésére a Carocom ’94 KFT kiadó által, és Kovács József vállalkozó hathatós anyagi segédletével kiadott, mintegy 80 ezer címszavas Magyar ‒ Román szótár, máris Erdély-szerte, de az anyaországban is, feltették a kérdést, hogy mikor kerül a piacra a párja, vagyis a Román

 ‒ Magyar szótár. Ugyanis bő fél évszázad telt el azóta, hogy az Akadémiai könyvkiadó gondozásában, Kelemen Béla professzor főszerkesztésében megjelent egy ilyen munka, amely kiválóan szolgált hosszú évtizedeken át, de két emberöltő hosszú idő, amely nem tűnt el nyomtalanul a két nyelv szókincse, szóhasználata fölött. Ezért döntöttek úgy támogatóink és kiadónk, hogy felkérik Lázár Editet és Román Győzőt, a régi szótárt véve alapul, szerkesszenek egy új munkát, amely a megjelent Magyar ‒ Román  szótárunk pandantja legyen. Az elgondolás kivitelezése olyan jól sikeredett, hogy mintegy 120 ezer címszó került e kiadványunkba, megtartva e munkánknál is a társkiadvány koncepcióját és Mariana Popa, Bogdán Ibolya és Nits Ilona segédletével   tíz évi megfeszített ténykedés után a kiadó piacra tehette a Román ‒ Magyar szótárt.

          Szótárunk követi a két nyelv változásait. Akárcsak a társmunkánkban a köznyelvi szavak és kifejezések mellett helyet kaptak a különböző tudományágak, a korszerű szakmák, a számítástechnika stb. szakkifejezései, új jövevényszavai, akárcsak az argó vagy a régies, ritka (de még használatban lévő) és népnyelvi szavak, szójelentések, az általános műveltség körébe tartozó nevek és kifejezések. Egy-egy szócikk mellett ott vannak a vele kapcsolatos közmondások, szólásmondások, amelyeknek a tartalom és stílus szempontjából egyenértékű magyar megfelelőit adjuk meg. A szavakat és kifejezéseket ugyanakkor eredeti és átvitt jelentésükben is értelmezzük.

          A legtöbb román címszónak több magyar megfelelője is van, ezért a célnyelvi jelentések finom árnyalására, a magyar szinonimák gazdag alkalmazására, bő frazeológiai anyag bemutatására is törekedtünk. Nem egy esetben megjelöltük a címszó román szinónimáit is, ezzel is bővítve a szótárunkat.

          A munkánk során gazdag könyvészetet – ezt láthatják a megfelelő fejezetnél ‒ használtunk fel, több esetben a különböző tudományágakbani szakmunkákat    böngésztük át a megfelelő szavak után. Nagyon jól tudjuk, hogy szótárunk javítható, bővíthető, kiegészíthető, hiszen műszaki okokból mi is kétharmadára voltunk kénytelen leszűkíteni a már kész változatot. Mindezek ellenére , reméljük, sokak számára hasznos lesz ez a gazdag tartalmával, újszerűségével is figyelemre méltó Román ‒ Magyar   szótár. Azt sem rejtjük véka alá, hogy reményeink szerint e munka hozzájárul majd a két szomszéd nép jobb megismeréséhez, egymás beszédének, írott szövegének pontosabb értelmezéséhez.

A teendők végeztével ismételten megköszönjük Koncz Géza , romániai és  Kovács József magyarországi vállalkozóknak azt a jelentős anyagi támogatást, amely nélkül nem készülhetett volna el szótárunk és nem kerülhetett volna felhasználóink elé.

 

A kiadó