Román-Magyar Szótár, Magyar-Román Szótár

Magyar-Román Szótár

MAGYAR-ROMÁN Szótár  – Ár : 130 Lej vagy 9.100 Ft. 

A köznyelvi szavak és kifejezések mellett helyet kaptak a különböző tudományágak, a korszerű szakmák, a számítástechnika stb. szakkifejezései, új jövevényszavai, akárcsak az argó vagy régies, ritka (de még használatban levő) és népnyelvi szavak, szójelentések, az általános műveltség körébe tartozó nevek és kifejezések, stb.

80.000 címszó

A4-es méret

Oldal : 1030

Kiadó: Carocom'94

Megjelenési év : 2005

Click ide online megrendelésre

Telefonos megrendelés esetében : +40.21.345.00.70

 

dictionar maghiar-roman

 

PHOT6877

Munkatársak:

Szerkesztök: Reinhart Erzsébet, Lázár Edit, Román Győző
A szótár készítéséhez hozzájárult: Ábráhám Piroska, Bogdán Ibolya, Horváth Andrea, Koppándi Ágnes, Zsehránszky István, Lovász Miklós, Mariana Popa, Ruică Veronka, Szőke Magdolna, Tişcă Edit, Tóth Andrea, Vardzár Erzsébet.
Nyomdai előkészítés: Dan Constantinescu
Fedőlapot készítette: Gabriel Giurgea

1999-ben Reinhart Erzsébet egy negyvenezer címszavas magyar-román kéziszótár kéziratával kereste meg kiadónkat. Zsehránszki Istvánt bíztuk meg a kézirat gondozásával. Az általa vezetett munkacsoport – Ábrahám Piroska , Horváth Andrea , Koppándi Ágnes , Lovász Miklós , Ruică Veronka , Tișcă Edit , Tóth Andrea , Vardzár Erzsébet – egy jóideig dolgozott rajta, amig a szótárírás , – szerkesztés , objektív és szubjektív okok miatt abbamaradt.

A szótár kiadásának igaz, új koncepció szerinti , tervét azonban nem vetettük el és felkértük Lázár Editet és Román Győzőt , hogy az addig kialakult kézirat felhasználásával , Mariana Popa , Szőke Magdolna és Bogdán Ibolya segédletével készítsék el a munka hathatósan kibővitett és javított változatát.

Az azóta eltelt fél évtized nem múlt el nyomtalanul a nyelvek szókincse , szóhasználata fölött sem. Szótárunk megújított formájában , az eredetihez képest megkétszerezett terjedelmével követi ezeket a nyelvi változásokat. A köznyelvi szavak és kifejezések mellett helyet kaptak a különböző tudományágak , a korszerű szakmák , a számítástechnika stb. szakkifejezései , új jövevényszavai , akárcsak az argó vagy a régies , ritka ( de még használatban lévő ) és népnyelvi szavak , szójelentések, az általános műveltség körébe tartozó nevek és kifejezések. Nem egy szó mellett ott vannak a vele kapcsolatosan használt közmondások , szólásmondások is , amelyeknek a tartalom és stílus szempontjából egyenértékű román megfelelőit adtuk meg. A szavakat és kifejezéseket ugyanakkor eredeti és átvitt jelentésükbe is értelmezzük.

A munkának véglegesítésénél felhasználtuk az Akadémiai Kiadó által 2003-ban megjelent Magyar Nyelv Értelmező Szótárát is.

A legtöbb magyar címszónak több román megfelelője is van , ezért a célnyelvi jelentések finom árnyalására , a román szinonímák gazdag alkalmazására, bő frazeológiai anyag bemutatására törekedtünk.

Reméljük sokak számára hasznos lesz ez a gazdag tartalmú , újszerüségével is figyelemre méltó magyar-román szótár és hozzájárúl majd a két szomszéd nép jobb megismeréséhez , egymás beszédének , írott szövegének pontosabb , igazibb értelmezéséhez.

 

A kiadó