Dicționar Român-Maghiar, Dicționar Maghiar-Român

Dicționar Român-Maghiar

Dicționar ROMÂN-MAGHIAR – Pret 250 Lei 

Pe langă cuvintele titlu și expresiile uzuale, cuprinde si cuvinte titlu si expresii cu explicații din domenile: tehnic, economic, tehnologia informației, juridic, medical, botanic, anatomie, religie.

120.000 cuvinte-titlu

Format: A4

Număr pagini: 1450

Editura: Carocom'94

An apariție: 2015

Click aici pentru comandă online

Comenzi telefonice: 021- 345.00.70 

 

dictionar roman-maghiar

IMG_20160217_142810

 

Echipa:

Redactori:  LÁZÁR EDIT  ȘI  ROMÁN GYŐZŐ
Lector: MARIANA POPA
Colaboratori: Bogdán Ibolya (Corectură), Nitsch Ilona (Cap limpede)
Pregătire pentru tipar: Marius Geafer
Coperta realizată de:  Gabriel Maiorescu-Giurgea

 

De la ultima lucrare lexicografică , apărută sub îngrijirea Editurii Academiei, realizat de un colectiv condus de profesorul Kelemen Béla, dicționar care a slujit excelent zeci de ani generații întregi de utilizatori, a trecut mai mult de o jumătate de secol. Limba română, ca și limba maghiară este supusă înnoirilor vremii, mai cu seamă în ceea ce privește vocabularul. Date fiind atâtea motivații, editura noastră și sponsorii au hotărât să se apeleze la redactorii Lázár Edit și Román Győző, ca aducând la zi valorile dicționarului vechi, să conceapă și să realizeze o nouă lucrare lexicografică, corespondentă structural Dicționarului Maghiar ‒ Român, editat de noi.  Ducând la bun sfârșit cererea, reușita a fost deplină, deoarece s-a realizat, cu ajutorul doamnelor Mariana Popa, Bogdán Ibolya și Nits Ilona, lucrarea de față care, cuprinzând circa 120 de mii cuvinte-titlu, este mai amplă ca întindere decât perechea lui. Astfel, după zece ani de muncă asiduă, editura noastră poate pune pe masa cititorilor prezentul Dicționar Român ‒ Maghiar.

   Lucrarea conține un corpus uzual al celor două limbi contemporane, înregistrând atât cuvinte vechi, cât și pe cele noi, ilustrând etapa actuală de evoluție a vocabularelor din domenii diferite ale științei și tehnicii (inclusiv tehnica de calcul), ale profesiunilor actuale, precum cuvinte populare și regionalisme (încă prezente în limba vie), proverbe și zicători, ale căror corespondente, din punct de vedere al conținutului și al stilului sunt redactate în varianta lor maghiară, astfel sunt redate și elementele argotice, nume și expresii uzuale sau cele ce țin de domeniul culturii generale.

   O bună parte a cuvintelor românești au mai multe echivalente maghiare, dicționarul oferă un cuprinzător repertoriu al sinonimelor și al materialelor frazeologice, pentru o nuanțare mai subtilă a cuvintelor și expresiilor din limba-motrice. Traducerile clare din punct de vedere semantic sunt însoțite de sinonime ale cuvintelor-titlu și indicații asupra ariei de răspândire, la anumite cuvinte polisemantice și la anume sensuri înserându-se exemple edificatoare.

   La elaborarea dicționarului , redactorii s-au folosit de o bogată bibliografie ‒ se poate vedea la capitolul respectiv ‒ pentru a găsi termenii corespondenți în limba maghiară ai celor românești. Suntem conștienți că dicționarul nostru poate fi corectat, îmbunătățit, completat etc. Cu toate aceasta, sperăm că prezenta lucrare lexicografică prin conținutul său bogat și noutățile ce oferă, va fi un instrument apreciat de utilizatori. Nădăjduim că publicația noastră va contribui  la o mai bună cunoaștere a celor două popoare vecine, a limbilor lor vorbite, precum și la o cât mai exactă interpretare a textelor scrise.

Redactia