Dicționar Român-Maghiar, Dicționar Maghiar-Român

Politica de confidentialitate

CAROCOM 94 srl cu sediul în București ,Strada Jean-Alexandru Steriadi ,nr.11, bloc M3, sector3, este deținătorul domeniului www.dic-mr.ro prin intermediul căruia prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 679/2016UE și legile naționale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
În prezentul document sunt descrise categoriile de date cu caracter personal ce sunt prelucrate de către CAROCOM 94 , tipurile de prelucrări precum și scopurile pentru care acestea au fost colectate și sunteți informați în legătură cu drepturile pe care dumneavoastră le aveți în legătură cu prelucrarea datelor personale.
Vă recomandăm să consultați și Politica Cookies, disponibilă pe site-ul www.dic-mr.ro, pentru o mai bună înțelegere a funcționării diverselor microprograme precum cookie-urile în cadrul site-ului nostru.
1. Datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal reprezintă̆ orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă . O persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
2. Categorii de date prelucrate
Datele cu caracter personal pe care noi le prelucrăm pot include:
• date de identificare: numele ,prenume ;
• date de contact, cum ar fi: adresă domiciliu , numărul de telefon fix/ mobil, email ;
• date profesionale: reprezentant al unei persoane juridice, calitatea, funcția , cartea de vizită ;
• informații diverse, cum ar fi preferințele și opiniile utilizatorilor , în măsura în care acestea sunt relevante pentru noi, etc. ;
3. Modalități de colectare a datelor cu caracter personal
Datele personale pot fi colectate direct de la persoana vizată în cazul încheierii unui contract sau prin intermediul site-ului www.dic-mr.ro prin acțiuni precum completarea unor formulare existente online.
4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrăm date cu caracter personal în general pentru următoarele scopuri:
• înregistrarea unei comenzi de achiziție ;
• livrarea și încasarea produselor comandate ;
• comunicarea cu clientul ;
• asigurarea securității sistemelor noastre IT ,sistemelor de comunicații, website-ului, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
• realizarea, exercitarea și apărarea drepturilor noastre legitime ;
• transmiterea de oferte specifice, mesaje publicitare și de marketing cu privire la produsele sau serviciile furnizate de CAROCOM 94 ,
• pentru a evalua succesul campaniilor noastre de publicitate sau pentru a personaliza serviciile în funcție de necesitățile clienților noștri;
• în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate;
5. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal
Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va face în baza unuia dintre temeiurile de mai jos conform Art. 6(1) din GDPR :
• în baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat ;
• în scopul executării unui contract sau în cadrul demersurilor întreprinse în vederea încheierii unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația pe care o reprezentați este parte ;
• în vederea respectării unei obligații legale;
• cu scopul realizării unor interese legitime ale CAROCOM 94, cu excepția cazurilor în care drepturile și libertățile dumneavoastră ar putea fi afectate;
6. Destinatari ai datelor personale
În cadrul operațiunilor de prelucrare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, în funcție de necesitățile operatorului, următoarelor categorii de destinatari:
• împuterniciți ai CAROCOM 94 ,implicați în mod direct/indirect în activitatea de prelucrare date în numele Operatorului (de exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de facturare/contabilitate , furnizori de servicii de marketing, newsletter, evaluarea satisfacției clienților);
• instituții financiar bancare;
• autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), la cererea expresă a acestora ;
• instanțe de judecata sau arbitrale ;
CAROCOM 94 va păstra întotdeauna controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că furnizorii, Împuterniciți de servicii conexe ,au implementate măsuri corespunzătoare de protecție a datelor personale , conform legilor aplicabile, în scopul asigurării integrității și securității datelor dumneavoastră.
7. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, în mod excepțional datele dumneavoastră pot fi transferate către țări ce se află în afara SEE, și care au o legislație diferită privind protecția datelor . Într-o astfel de situație, CAROCOM 94 va solicita respectivilor destinatari să-și asume implementarea unor seturi de măsuri menite să protejeze datele personale , în conformitate cu cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor 679/2016UE sau altor legi naționale sau europene subsecvente .
8. Perioada de retenție a datelor
Datele cu caracter personal colectate de CAROCOM 94 vor fi păstrate :
• pe întreaga perioadă necesară executării scopurilor enunțate ;
• pe perioada soluționării unor eventuale litigii ;
• în conformitate cu legislația națională, respectând termenele de păstrare indicate ;
9. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
• Dreptul la informare – puteți solicita informații privind datele personale prelucrate ;
• Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor personale prelucrate cu excepția celor colectate conform cerințelor legale;
• Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în acestea sunt prelucrate abuziv, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita transferul datelor dvs. personale către un terț numit de către dvs. , într-un format care poate fi citit automat ;
• Dreptul de a depune plângere – puteți notifica A.N.S.P.D.C.P. în cazul în care considerați că datele personale vă sunt prelucrate fraudulos sau abuziv ;
• Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți solicita intervenția umană sau întreruperea prelucrării în cazul prelucrărilor automate;
10. Modalități de contact
• pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți trimite o cerere scrisă prin poștă la adresa București , Strada Jean-Alexandru Steriadi ,nr.11, bloc M3, sector3  sau prin e-mail la adresa comenzi@dic-mr.ro .
• pentru reclamații sau lămuriri privind protecția datelor contactați Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) la adresa de e-mail : adrian.magda@gdprservicii.ro sau prin poștă la adresa București , Strada Jean-Alexandru Steriadi ,nr.11, bloc M3, sector3.
11. Dispoziții finale
Prin citirea acestui document presupunem că ați luat cunoștință și înțelegeți modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal pe site-ul www.dic-mr.ro precum și drepturile dvs. privind protecția datelor.
Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale , prin urmare vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului www.dic-mr.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.
Prin accesarea website-ului se vor considera acceptate prevederile cuprinse în Politica de Confidențialitate.